Home  ·  Wat is ECOintention?  ·  Wie zijn wij?  ·  Bedrijven & Natuurgebieden  ·  Cursussen & Opleidingen  ·  Nieuws  ·  Agenda  ·  Folders  ·  Boeken  ·  Site map  ·  Contact

Wat is ECOintention? | ECOintention

 Hier ben je: Home > Wat is ECOintention?
De kracht van intentie

Van stagnatie naar flow

Resonerend leiderschap

Grondbeginselen

Energetische huisapotheek

ECOintention in 8 stappen

Boeken

Folders

Artikelen & Media

Geschiedenis

 

 

 

Wat is ECOintention? (pdf)

 

 

 

Artikelen & Media

 

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Wat is ECOintention? | De methode

ECOintention is het waarnemen, interpreteren en verbeteren van (levens)energie in organisaties en natuurgebieden. Het is een methode om gezonde energie en flow in organisaties en natuurgebieden terug te brengen. Center for ECOintention past deze methode al meer dan vijfentwintig jaar succesvol toe in talrijke projecten. ECOintention is een vak dat je kunt leren in de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner.

 

 

 

Film: Wat is ECOintention?

 

 

 

 

Alles heeft een uitstraling; een mens, een dier, een boom, een bodem en gewas. Ook een gebouw heeft een uitstraling. Bij de mens noemen we deze uitstraling de aura. De grootte van de uitstraling is een maat voor gezondheid en vitaliteit. In een gebouw beïnvloedt de uitstraling het leef- en werkklimaat en de gezondheid van alles. De uitstraling is een gevolg van de hoeveelheid levensenergie in een organisme of gebouw.

 

Alle oude culturen hadden een naam voor levensenergie: Ch’i, prana, mana, ki enz. Volgens de oude Chinezen is Ch’i de universele levensenergie die alles in de schepping doorstroomt. Deze energie is overal aanwezig. Het is de energie met duizend namen. Alle materie bezield of onbezield is samengesteld uit en doordrongen van Ch’i.

 

De moderne wetenschap bevestigt deze oude kennis. De quantum mechanica heeft ontdekt dat het atoom voor 99,999999999999% uit lege ruimte bestaat. Deze is gevuld met levensenergie. De wetenschap noemt het nulpuntenergie. De materie, de resterende 0,000000000001%, blijkt niet uit vaste deeltjes maar ook uit energie te bestaan. Alles is energie en energie straalt uit.

 

Iedereen kan uitstraling en levensenergie waarnemen. Dit vereist geen bijzondere begaafdheid. De enige voorwaarde is dat je innerlijk ontspannen bent. Hiervoor zijn veel manieren; er even voor gaan zitten, ademhalingsoefeningen, meditatie enz. ECOintention maakt gebruik van ontspanningsoefeningen uit de Intuïtieve Ontwikkeling.

 

Je kunt levensenergie en uitstraling waarnemen met je handen, een wichelroede of een pendel. Je kunt het ook voelen in je lichaam en aan de sfeer van een gebouw of plek. Center for ECOintention heeft een methode ontwikkeld waardoor energetische waarnemingen van verschillende personen vergelijkbaar en controleerbaar zijn. Deze is gebaseerd op Huna, oude wijsheid van Hawaï.

 

 

 

'Imagination is more important than knowledge' - Albert Einstein

 

 

Energetische waarnemingen geven, naast de gangbare metingen, een dieper inzicht in de stand van zaken in een bedrijf of bos. Vanwege hun fijnstoffelijke karakter gaan energetische veranderingen, bijvoorbeeld een dalende bodemuitstraling, altijd vooraf aan biologische veranderingen. Op energetisch niveau kan in een veel vroeger stadium worden waargenomen wat er mis is in een organisatie. Energetische blokkades verlagen de productie en veroorzaken misverstanden op de werkvloer. Goede energie is voorwaardenscheppend en zorgt voor meevallers.

 

Center for ECOintention heeft energetische schalen en parameters ontwikkeld waarmee de gezondheid en vitaliteit van organisaties en natuurgebieden beoordeeld worden. Er zijn energetische waarden voor de hoeveelheid levensenergie, blokkades, stress, gronding en zelforganisatie. Deze waarden worden in grafieken weergegeven. Zo kunnen ze worden vergeleken met de streefwaarden van een gezond bedrijf en kan de ontwikkeling van een ECOintention project worden gevolgd.

 

Er wordt ook gewerkt met bestaande schalen, zoals de Bovisschaal om de vitaliteit te beoordelen. Deze is ontwikkeld door de Fransman André Bovis. Hij pendelde met zijn onderzoeksteam begin vorige eeuw de vitaliteit van voeding in opdracht van de Franse overheid.

 

 

 

'Een atoom bestaat voor 99,99999999% uit lege ruimte'

 

 

ECOintention is uniek. Er bestaat geen andere methode die gezonde energie en flow in de organisatie terugbrengt en tegelijkertijd de opdrachtgever coacht. Bewustwordings- en veranderprocessen gaan door deze integrale manier van werken sneller en zjin duurzamer. Het verbeteren van de energie gaat in drie fasen:

 

1 - Balanceringsfase: Hierin wordt de energie weer op peil gebracht. Alle energetische waarden worden in grafieken weergegeven zodat je het hele proces kunt volgen.

 

2 - Stabiliseringsfase: De energie stroomt optimaal in de organisatie. Opdrachtgevers merken vaak in deze fase dat de rust terugkeert in de organisatie.

 

3- Continueringsfase: De energie is stevig verankerd. De vruchten kunnen worden geplukt. In deze fase trekken wij ons terug en neem je het energetisch beheer helemaal over.

 

 Alles is energie en heeft een unieke eigentrilling. ECOintention versterkt de eigentrilling van het project met vergelijkbaar ‘trillende’ middelen. Dit is het principe van resonantie. Elk middel heeft een specifieke werking. Het één verhoogt de energie, het ander lost blokkades op enz. Een ECOintention Practitioner kent deze werking en past die ‘bewust, bezield, beheerst’ toe. Middelen die we gebruiken zijn o.a. positieve aandacht, kleuren, muziek, heilige geometrie en mandala’s.

 

 

Als opdrachtgever word je tijdens het hele traject gecoacht. Je leert hoe je organisatie energetisch functioneert, hoe je de energie beheert en met je intentie richting geeft. Het oplossen van stagnatie in het bedrijf en van oude patronen bij jezelf zijn belangrijke onderdelen. Dit heet resonerend leiderschap. Het is gebaseerd op de grondbeginselen energetisch beheer.

 

Grondbeginselen energetisch beheer zijn

 

1 Innerlijke rust Je kunt alleen met energie werken als je innerlijk ontspannen bent
2 Bewustzijn van het geheel Je kunt alleen iets energetisch opladen als je het innerlijk begrenst
3 Gevoel voor wat er leeft in het geheel Door deze ruimte, en alles wat er in is, positieve aandacht te geven, laad je het energetisch op
4 Verstand van zaken Voordat je richting geeft aan de energie, formuleer je realistische doelen
5 Doelen affirmeren en visualiseren Je richt je intentie op deze doelen en stelt je voor dat ze zijn gerealiseerd
6 Belast verleden transformeren Wat trekt uit het verleden en staat de vervulling van je droom in de weg?

 

 

> Lees verder De kracht van intentie