Home  ·  Wat is ECOintention?  ·  Wie zijn wij?  ·  Bedrijven & Natuurgebieden  ·  Cursussen & Opleidingen  ·  Nieuws  ·  Agenda  ·  Folders  ·  Boeken  ·  Site map  ·  Contact

 Hier ben je: Home > Wat is ECOintention? > Geschiedenis

De kracht van intentie

Van stagnatie naar flow

Resonerend leiderschap

Grondbeginselen

Energetische huisapotheek

ECOintention in 8 stappen

Boeken

Folders

Artikelen & Media

Geschiedenis

> Resonantietherapie

> In 8 stappen

> Park Laxenburg

> Radionische apparaten

> IRT Projecten

> Samenvatting onderzoek

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Samenvatting onderzoek

Onderzoeksresultaten van de resonantietherapie

 

Het IRT laat sinds de eerste proeven in 1986 tot op heden, het effect van de resonantietherapie door onafhankelijke deskundigen en instituten onderzoeken. Onderzocht worden de zichtbare en meetbare reacties van de natuur ter plekke in vergelijking met onbehandelde controlegebieden.

 

Enkele onderzoeksresultaten uit verschillende Europese landen zijn hier kort samengevat. De titels van de rapporten, verslagen en statistische analyses waaruit wordt geciteerd, staan in de literatuurlijst. Deze publicaties zijn bij het IRT verkrijgbaar.

 

Conclusie Dipl.-Forstwirt Norbert Schillings (D) - Okt. 1987 (1)

Aan het einde van de eerste vegetatieperiode hebben de kruiden op het behandelde gedeelte een duidelijk betere vitaliteit. Dit geldt zowel voor hun uiterlijke verschijningsvorm, als voor hun wortelstelsel. Er is een groter aantal kruidensoorten op het behandelde perceel.

 

Conclusie Zoologisch Instituut van de Universiteit Frankfurt, Prof.Dr. B. Streit (D) - Feb. 1988 (2)

De Chi-Kwadraattest toont met een onbetrouwbaarheid van p<0.05 aan, dat er in het behandelde gedeelte significant meer bodemleven voorkomt.

 

Conclusie Berthold Leendertz (D) - Maart 1988 (3)

Vijf weken na uitzaai was zichtbaar, dat de bonenplanten op het behandelde perceel langer waren en meer blad hadden. We oogsten in het behandelde perceel 73 kg bonen, in het onbehandelde 53 kg. We deden smaakproeven met 20 mensen. De blindproef leverde eenduidige resultaten op: de behandelde bonen smaakten zoeter en aromatischer, hadden minder draden en een glanzende kleur.

 

Conclusie Dipl.-Forstwirt Norbert Schillings (D) - Okt. 1988 (4)

De behandelde zaailingen waren in 1987 10% langer als de onbehandelde, in 1988 was dit lengteverschil tot 17% gestegen. De verhouding tussen bovengrondse en ondergrondse plantedelen was in 1988 bij de behandelde planten 58 : 42 en bij de onbehandelde 64 : 32. De behandelde planten hebben in 1988 dus meer wortels gevormd.

 

Conclusie Dipl.-Forstwirt Norbert Schillings (D) - Okt. 1989 (5)

Er zijn hoog significante behandelingseffecten bij de lengtegroei van de jonge, behandelde Fijnsparren.

 

Verslag Vakgroep Ecologische Landbouw, Landbouw Universiteit Wageningen (NL) - Jan. 1991 (6)

Er zijn hoog significante behandelingseffecten bij de lengte van de bonenplanten op 18.7 (F=0,012) en 1.8 (F<0,001). Hoog significant is ook het drogestof gehalte van de behandelde bonen (F<0,001). Er is significant meer Phacelia opgekomen in de behandelde varianten ten opzichte van de onbehandelde controle (F=0,025). Er is een positieve trend tot meer opbrengst in het behandelde gedeelte (F=0,361).

 

Uitspraak Rudolf Graf Colloredo-Mansfeld (A) - Nov. 1991 (7)

De opbrengst van de Zonnebloemen op de behandelde percelen was 16, 17 en 19 procent hoger.

 

Conclusie Georisk GmbH Dr.rer.nat. Claus Rink (D) - Jan. 1992 (8)

Er zijn hoog significante verschillen tussen de lengte van de behandelde en onbehandelde natuurlijke verjonging. Het onderzoek toont aan, dat de behandeling een positieve en significante invloed op de natuurlijke verjonging van Eiken heeft.

 

Conclusie Dr. Claar Sloet van Oldruitenborch (NL) - Sept. 1992 (9)

Uit het onderzoek blijkt, dat zaadgoed met een slechte kwaliteit door resonantietherapie kan worden gevitaliseerd. De betere kieming van de behandelde eikels is volgens de Wilcoxontest hoog significant (p<0,01).

 

Lichtmetingen met de Kronenmeter door Fa. Heidemij Uitvoering BV (NL) - Jan. 1993 (10)

De lichtwaarden van de onbehandelde Beuken in Staverden waren in 1992, in vergelijking met 1989, 80% slechter. In dezelfde tijd verbeterden de behandelde Beuken met 5%. In vergelijking met de uitgangssituatie in 1989 waren de onbehandelde Eiken in Staverden in 1992 30% beter. In dezelfde tijd verbeterden de behandelde Eiken met 52%. In de periode 1989-1992 veranderden in Welna de lichtwaarden van de onbehandelde Eiken niet, de behandelde Eiken verbeterden met 27%.

 

Conclusie Forstberatungsbüro Dipl.Ing. Strohschneider (A) - Jan. 1994 (11)

De, tijdens ons onderzoek in Park Laxenburg sinds 1990, vastgestelde jaarlijkse toename van de vitaliteit van de Eiken en andere parkbomen, leidt tot de conclusie, dat in Park Laxenburg sinds 1990 een positieve invloed op de vitaliteit van de parkbomen wordt uitgeoefend, die door een normale, natuurlijke vitaliteitsontwikkeling niet te verklaren is.

 

Conclusie Institute of Forest Ecosystem Research, Dr. Martin Cerny (CZ) - Feb. 1995 (12)

In 1994 is de vitaliteit van het bos in het hele Nationale Park Krkonose (Reuzengebergte) opnieuw slechter geworden. Het behandelde gebied in het westen heeft een significant betere vitaliteit als het onbehandelde controlegebied.

 

Conclusie Institute of Landscape Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Dr. Pavel Cudlin (CZ) - Juni 1996 (13)

Na twee jaar resonantietherapie in 1994 en 1995 werden de grootste veranderingen vastgesteld in het behandelde gebied in het westen van het Nationale Park Krkonose (Reuzengebergte):

  • Minder vergeling van de naalden
  • De hoogste haarwortelproductie bij de Fijnsparren
  • Voordat de behandeling begon was er in het bos een sterke toename van het gras Calamagrostis villosa.Na twee jaar behandeling nam de groei van dit gras duidelijk af

Conclusie Institute of Forest Ecosystem Research, Ing. Pavel Moravcik (CZ) – Juli 1996 (14)

In het Nationale Park Krkonose (Reuzengebergte) werd in 1994 bij de behandelde Fijnsparren de grootste haarwortelproductie gemeten. Het verschil met de onbehandelde controlebomen is in de meeste gevallen statistisch significant.

 

Conclusie St. Petersburg Center for Support of Ecological Activities, Dr. Alexander Karpenko (RUS) en Institute of Forest Ecosystem Research, Dr. Martin Cerny (CZ) – Jan. 1997 (15)

De vitaliteit van het bos in het Niznesvirsky Reservaat (Rusland) is met gemiddeld 10% gestegen na twee jaar Resonantietherapie in 1995 en 1996. Dit geldt voor de meeste vitaliteitsparameters van de Fijnspar en de Grove den. Bij de Grove den is de toename van de naaldbezetting statistisch hoog signifikant.

 

Conclusie Institute of Forest Ecosystem Research, Ing. Pavel Moravcik (CZ) - April 1997 (16)

In 1996 werden verdere zichtbare veranderingen in het westelijke deel van het Nationale Park Krkonose (Reuzengebergte) vastgesteld. De vitaliteit van de bomen in het behandelde gebied nam toe in vergelijking met die van de onbehandelde controles. Het naaldverlies en de naaldvergeling waren significant minder bij de behandelde Fijnsparren.

 

Conclusie Institute of Forest Ecosystem Research, Ing. Pavel Moravcik (CZ) – Mei 1997 (17)

In 1996 verslechterde de naaldbezetting van de Fijnsparren in het hele Ertsgebergte door sterke luchtvervuiling en late vorst dramatisch. Desondanks was in het behandelde gebied de naaldbezetting van de Fijnsparren zichtbaar beter als in het onbehandelde gedeelte. De diktegroei van behandelde Beuken en de lengtegroei van behandelde Blauwsparren was in de periode 1994-1996 groter als die van onbehandelde controlebomen.

 

 

Literatuur

1. Schillings N. (1987): Vegetationskundlicher Vergleich einer behandelten und einer unbehandelten Fläche im Raum Winterberg (Hochsauerland), Land NRW, Winterberg-Siedlinghausen

 

2. Streit B. & Komma M. (1988): Gutachten zur Bodenbiologie Elberfelder Hütte, Arbeitsgruppe der Ökologie des Zoologischen Instituts der Universität Frankfurt

 

3. Leendertz B. (1988): Bericht zum Buschbohnenversuch auf dem Heilmannshof, Krefeld-Traar

 

4. Schillings N. (1988): Vegetationskundliche Untersuchungen - Elberfelder Hütte/Winterberg Hochsauerland NRW, Winterberg-Siedlinghausen

 

5. Schillings N. (1989): Vegetationskundliche Untersuchungen an 5-10 jährigen Fichtensämlingen - Elberfelder Hütte Hochsauerland, Winter-Siedlinghausen

 

6. Habets F. (1991): Statistische analyse van gegevens uit een potproef met resonantietherapie behandelde Phacelia- en Veldboonzaden te Krefeld (D), Vakgroep voor Ecologische Landbouw LUW, Wageningen

 

7. Colloredo-Mansfeld R. (1992): Saatgutversuch mit Sonnenblumen in Sierndorf, Ergebnisse 1986-1991, IRT Schloß Türnich 1992

 

8. Rink C. (1992): Statistische Auswertung für die Datenreihen der Versuchsanordnungen in verschiedenen Regionen zur Signifikanz der Daten bei behandelten und unbehandelten Pflanzen, Georisk, Kerpen-Türnich

 

9. Sloet van Oldruitenborch C. (1992): Saatgutbehandlung von Eicheln auf dem Landgut Oldenhof, Broschüre IRT Cappenberg 1994

 

10. Anonymus (1993): Kronenlichtmessung Objekten Veluwe, Bomendienst Heidemij Uitvoering bv, Apeldoorn

 

11. Strohschneider M. (1994): Gutachten Resonanztherapie/4 - Laxenburg 1993, Baden

 

12. Cerny M. & Moravcik P. (1995): Krkonose Mts. - Forest Health Monitoring Study - Survey results 1994, IFER, Davle

 

13. Cudlin P. & Vosatka M. (1996): Ecosystem Study of Norway Spruce Forests in the Krkonose Mts. - Monitoring of the effect of resonance therapy in mesoscale and microscale - Interim report IV - Results 1992-1995, Institute of Landscape Ecology, Ceske Budejovice

 

14. Moravcik P. & Cerny M. (1996): Forest Health Monitoring in the Krkonose Mts. - Survey results 1993-1995, IFER, Davle

 

15. Cerny M. & Karpenko A. (1997): Forest Health Monitoring on the Territory of the Niznesvirsky State Reserve - Survey results 1994-1996, IFER, Davle

 

16. Moravcik P. (1997): Forest Health Monitoring in the Krkonose Mts. - Survey results 1993-1996, IFER, Davle

 

17. Moravcik P. & Moravcikova D. (1997): Forest Health Monitoring in the Krusné hory Mts. - Survey results 1993-1996, IFER, Davle

 

18. Sheldrake R. (1988): The Presence of the Past, Fontana, London

 

19. Sheldrake R. (1994): Seven experiments that could change the world, Fourth Estate Limited, London

 

20. Sheldrake R. (1991): The rebirth of nature, Century, London

 

21. Mandelbrot B. (1977): The fractal geometry of nature, W.H. Freeman and Company, New York

 

22. Gleick J. (1991): Chaos, Uitgeverij Contact, Amsterdam