Home  ∑  Wat is ECOintention?  ∑  Wie zijn wij?  ∑  Bedrijven & Natuurgebieden  ∑  Cursussen & Opleidingen  ∑  Nieuws  ∑  Agenda  ∑  Folders  ∑  Boeken  ∑  Site map  ∑  Contact

 Hier ben je: Home > Wat is ECOintention? > Geschiedenis

De kracht van intentie

Van stagnatie naar flow

Resonerend leiderschap

Grondbeginselen

Energetische huisapotheek

ECOintention in 8 stappen

Boeken

Folders

Artikelen & Media

Geschiedenis

> Resonantietherapie

> In 8 stappen

> Park Laxenburg

> Radionische apparaten

> IRT Projecten

> Samenvatting onderzoek

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Resonantietherapie

Er zijn veel verschijnselen, waarvoor nog geen verklaring is gevonden, maar we kunnen leren daar gevoelsmatig mee om te gaan. In de praktijk komt het vaak voor, dat onvolledige, of onjuiste theorieŽn bruikbare kennis opleveren. Zo kunnen de banen van de planeten ook worden berekend vanuit een wereldbeeld, waarin de Aarde middelpunt van het heelal is.

 

In oude culturen was bekend, dat de Meester zijn kennis op de leerling kon overdragen, zonder daarbij lichamelijk aanwezig te zijn, genezing op afstand kende men ook. In 1530 schreef de arts Paracelsus: Ą De mens kan op afstand werken, terwijl hij rustig op zijn plaats blijft.ď Veel van zulke verwijzingen zijn nu moeilijk te interpreteren, en veel kennis is in de loop van de geschiedenis verloren gegaan.

 

In de moderne tijd hebben ontdekkingen en onderzoek geleid tot de ontwikkeling van radionica en resonantietherapie. Verschijnselen, die lange tijd als paranormaal werden opgevat, blijken controleerbaar en reproduceerbaar. Zij kunnen daardoor onderzoeksobject van de natuurwetenschap worden. De techniek blijkt een hulpmiddel bij het genezen van zieke ecosystemen, en nieuwe mogelijkheden voor een verdiept contact tussen Mens en Natuur bieden zich aan.

 

 

Dr. Albert Abrams, hoogleraar pathologie aan de Universiteit van Stanford (USA), ontdekte aan het begin van de 20e eeuw bij het bekloppen van zijn patiŽnten, dat elke ziekte op een speciale plaats op de buik een ongewone doffe toon te horen geeft.

 

 

Het fenomeen trad alleen op als hij zijn patiŽnten met het gezicht naar het westen draaide. Deze speciale stand in de ruimte noemde hij critical rotation point.

 

Bij gezonde mensen klonk de toon ook, als zij via een koperdraad met een zieke, bijvoorbeeld een malariapatiŽnt, werden verbonden. Later ontdekte Abrams, dat voor dit effect ook een druppel bloed van de malariapatiŽnt voldoende is. De druppel bloed vertegenwoordigt de patiŽnt en zijn ziekte. De druppel wordt resonator genoemd.

 

 

Omgekeerd klonk bij malariapatiŽnten de toon normaal hol, als de koperdraad het geneesmiddel kinine aanraakte.

 

Abrams nam aan, dat de via de koperdraad doorgegeven informatie van elektrische aard moest zijn. Voor betere diagnoses bouwde hij de eerste radionische apparatuur bestaande uit koperdraad, elektroden, weerstanden en potentiometers.

 

De Amerikaanse arts Ruth Drown ontdekte, dat Abrams genezingsmethode ook op afstand werkte. De patiŽnt stuurde een druppel bloed op, terwijl hij voor diagnose en behandeling gewoon thuis bleef. De methode werd radionica genoemd, omdat men dacht dat hierbij gebruik werd gemaakt van radiogolven.

 

 

 

De ingenieur Curtis Upton paste de behandeling ook op andere levende wezens toe. In de dertiger jaren van de vorige eeuw experimenteerde hij met potplanten. Later behandelde hij akkers en gebruikte daarvoor, in plaats van gewas- of grondmonsters, luchtfotoís als resonator.

 

De Engelse ingenieur George de la Warr bouwde de Amerikaanse apparaten na. Samen met de natuurkundige Leo Corte deed hij in de vijftiger jaren succesvolle experimenten met planten.

 

De Duitse natuurgenezeres Irene Lutz pakt in 1986 de draad van de radionica weer op. Zij richt in 1988 het Instituut voor Resonantietherapie (IRT) op. Omdat ondertussen is gebleken, dat er bij de informatieoverdracht geen sprake is van radiogolven, maar van een speciaal soort resonantie, noemt zij de methode Resonantietherapie.

 

De Engelse bioloog Rupert Sheldrake beschrijft deze resonantie als morfische resonantie.

 

 

1: Aardappelplanten: 1 en 2 behandeld met radionica, 3 onbehandeld

 

 

 

2: Wortelen: 1-5 onbehandeld, 6-22 behandeld met radionica

 

 

 

3: Haver: links behandeld met radionica, rechts onbehandeld

 

 

  • Resonantietherapie is een uit de radionica ontwikkelde methode voor het revitaliseren van verstoorde ecosystemen, in het bijzonder bossen en landbouwgronden.
  • De behandeling op afstand wordt dagelijks uitgevoerd in het IRT bij Dortmund via een luchtfoto van het project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door Rupert Sheldrake beschreven Ąmorfische resonantieď.
  • De methode heeft zich ontwikkeld van potproeven tot landschapsbehandelingen. Behandeling van zaad wordt momenteel onderzocht.
  • Bij het samenstellen, uitvoeren en controleren van de resonantietherapie neemt het gebruik van intuitie een belangrijke plaats in.
  • Het IRT is in 1988 door Irene Lutz en Dr. Marion Gršfin Hoensbroech opgericht. Het heeft drie afdelingen: de therapieafdeling, de afdeling fundamenteel onderzoek en de biologieafdeling.
  • Het instituut heeft projecten in diverse europese landen. In Tsjechie en Rusland worden bossen groter als10.000 ha behandeld.
  • Het IRT ontwikkelt de resonantietherapie zo, dat zij die niet alleen Ąwerktď, maar ook controleerbaar, reproduceerbaar, verklaarbaar en te leren is, waarmee zij aansluit bij de moderne natuurwetenschap.
  • Het IRT beeindigde haar werkzaamheden in 2001.
  • Resonantietherapie kan de overlevingskansen van ecosystemen vergroten. Het belangrijkste blijft natuurlijk het stoppen van de milieuvervuiling.

 

 

 

> Lees verder In 8 stappen