Home  ·  Wat is ECOintention?  ·  Wie zijn wij?  ·  Bedrijven & Natuurgebieden  ·  Cursussen & Opleidingen  ·  Nieuws  ·  Agenda  ·  Folders  ·  Boeken  ·  Site map  ·  Contact

 Hier ben je: Home > Wat is ECOintention? > Geschiedenis

De kracht van intentie

Van stagnatie naar flow

Resonerend leiderschap

Grondbeginselen

Energetische huisapotheek

ECOintention in 8 stappen

Boeken

Folders

Artikelen & Media

Geschiedenis

> Resonantietherapie

> In 8 stappen

> Park Laxenburg

> Radionische apparaten

> IRT Projecten

> Samenvatting onderzoek

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Resonantietherapie in acht stappen

1 - Gezond bos

 

 • In een gezond bos staan de bomen door hun stamuitstraling met elkaar in contact, er is communicatie en samenwerking.
 • Het bos is een complex geheel, dat zichzelf organiseert. Dit geheel is meer als de som der delen. Het gezonde bos is een (eco)systeem.
  De informatie voor de ontwikkeling van dit (eco)systeem, bijvoorbeeld van pioniers- tot climaxstadium, is opgeslagen in een, door Rupert Sheldrake beschreven, morfisch veld oftewel attraktor.
 • De bomen staan in resonantie met de attraktor en krijgen op deze manier belangrijke informatie voor o.a. de aanpassing aan hun omgeving. Het bos blijft zo vitaal.
 • De attraktor bevat het „bouwplan“ van de bomen en het bos. Het genetisch materiaal in de cellen levert de „bouwstenen“.

 

2 - Bos met een aanpassingsprobleem

 

 • Plotseling zakt het grondwater. Er is bijvoorbeeld in de Oostenrijkse Donau een stuwdam gebouwd, waardoor het ooibos geen water meer krijgt. Dit proces is onomkeerbaar.
 • De omgeving van de bomen verandert in korte tijd ingrijpend. De wortels kunnen het grondwater niet meer bereiken. De bomen hebben een probleem; zij moeten zich aan de nieuwe situatie aanpassen, anders zullen zij sterven.
 • De situatie met de stuwdam is nieuw voor het bos, het heeft nog geen „ervaring“ met een langdurig lage grondwaterstand. Voor de oplossing van dit probleem is in de attraktor geen informatie opgeslagen.
 • De bomen worden zwakker. De stamuitstraling neemt af, het onderlinge contact gaat verloren. Het systeem is verstoord, lijdt onder stress en wordt gevoeliger voor ziekten en plagen.

 

3 - Ziek bos

 

 • De grondwaterstand is al lange tijd erg laag, daarnaast valt er weinig regen.
 •  
 • De bodem droogt uit. Het lukt de bomen niet om zich aan te passen, hun vitaliteit neemt af met bladverlies als symptoom. Enkele bomen beginnen dood te gaan.
 •  
 • Er is geen contact meer tussen de bomen. Het systeem valt uiteen, complexiteit en diversiteit gaan verloren. De bomen werken niet langer samen, maar beconcurreren elkaar om water en voeding.

 

4 - Resonantietherapie: diagnose

 

 • In samenwerking met de eigenaar of beheerder onderzoekt een IRT-bioloog het zieke bos. Er wordt onder andere gekeken naar:
 • Geschiedenis van het gebied
 • Bodem- en boomsoorten
 • Beheersplan
 • Bodem- , blad- en naaldanalysen
 • Ziekten en plagen
 • Mogelijke oorzaken van de verstoring binnen en buiten het gebied
 • Aanvullend worden energetische waarnemingen gedaan, zoals bodem- en stamuitstraling, op verschillende plaatsen in het bos bij een representatief aantal controlebomen.
 • Hierdoor is het mogelijk om veranderingen in de levensprocessen in een vroeger stadium waar te nemen.

 

5 - Resonantietherapie: holon vinden en contact maken

 

 • Na de diagnose wordt getest of het gebied op een behandeling kan reageren. Resonantietherapie kan alleen hele systemen behandelen.
 • Meestal zijn de bezitsgrenzen niet de natuurlijke grenzen. Aangrenzende bosgebieden, onderdelen van het systeem, worden in dat geval meebehandeld.
 • Het behandelde gebied heet holon. Het holon wordt op een luchtfoto gemarkeerd en uitgeknipt.
 • Morfische velden en attraktoren zijn onbegrensd, ze zijn overal in het hier en nu aanwezig. De attraktor van het zieke Oostenrijkse bos is daarom ook aanwezig in bijv. Duitsland of Zuid-Afrika.
 • Om in het instituut met de attraktor in resonantie te kunnen treden, heeft de resonantietherapeut een „antenne“ nodig.
 • Voor het functioneren van de antenne is gelijkvormigheid belangrijk. Gelijkvormige structuren zijn met elkaar in resonantie. Een luchtfoto is in zekere zin gelijkvormig met het werkelijke bos. De luchtfoto van het holon is daarom als een antenne, die door resonantie in verbinding staat met de attraktor van het bos in Oostenrijk.
 • Voor een optimale resonantie wordt deze antenne, de z.g. resonator, in het critical rotation point gedraaid.

 

6 - Resonantietherapie: therapieprogramma maken

 

 • De resonantietherapeut probeert het bos informatie aan te bieden, waarmee het bos zelf zijn probleem kan oplossen.
 • Met behulp van de resonator treedt hij in resonantie met de attraktor van het bos.
 • De oplossingen, die de therapeut kan aanbieden, liggen opgeslagen in andere attraktoren. Materieel worden deze o.a. voorgesteld door fractalen of symbolen. Fractalen zijn wiskundige zelfherhalingen, waarmee het mogelijk is vormen en processen in de natuur te beschrijven.
 • Symbolen en fractalen worden informatoren genoemd.
 • Een symbool is een complexe informator, die veel informatie, dus veel mogelijke oplossingen bevat. Dit is te vergelijken met een boek. Een fractaal is een eenvoudige informator, er ligt maar één antwoord in opgeslagen, bijvoorbeeld wortelgroei.
 • Met behulp van de informator treedt de therapeut in resonantie met de symbool-attraktor en de daarin opgeslagen antwoorden. Hij is nu instaat om intuïtief te „vragen“ in welke oplossingen het bos „geïnteresseerd“ is.

 

7 - Resonantietherapie: behandeling

 

 • Na verschillende testen blijkt, dat het bos onder andere „geïnteresseerd“ is in wortelgroei, dit helpt de bomen het lage grondwater te bereiken.
 • Zo ontstaat een therapieprogramma met verschillende probleemoplossingen, bestaande uit enkele symbolen en een fractaal voor wortelgroei. Voor elke informator wordt duur, ritme en intensiteit getest, waarmee zij het bos worden aangeboden.
 • De resonator en informator worden vervolgens op elkaar afgesteld door hen als antennes in speciale critical rotation points te draaien. Bij de juiste „scherpstelling“ kan de bos-attraktor de oplossingen van de informator overnemen.
 • Deze informatieoverdracht vindt dus plaats zonder hulp van apparaten.
 • Door de informator en resonator in radionische apparatuur te leggen wordt de behandelingsduur verkort en de effectiviteit wezenlijk vergroot.
 • Een behandeling duurt twee tot vier uur per dag en wordt dagelijks door twee therapieassistenten uitgevoerd. Om de drie tot vier weken, afhankelijk van het jaargetijde en de reactie van het bos, worden nieuwe therapieprogramma’s gemaakt.

 

8 - Geregenereerd bos

 

 • Het bos heeft drie jaar resonantietherapie gekregen. Door de radionische apparatuur werden de probleemoplossingen dagelijks met hoge frequentie herhaald.
 • Door deze herhaling van de informatie is een nieuwe attraktor ontstaan. Het bos heeft een antwoord op zijn probleem gekregen; door wortelgroei zijn de bomen in staat om zich aan te passen aan de lage grondwaterstand.
 • De stamuitstraling neemt toe en het contact tussen de bomen wordt hersteld.
 • Het (eco)systeem begint zich opnieuw te organiseren en de bomen regenereren.
 • De behandeling kan worden gestopt, maar de komende jaren wordt het bos nog regelmatig bezocht voor biologische- en energetische controles.
 • Resonantietherapie kent grenzen; ieder systeem heeft een bepaalde „speelruimte“ waar binnen het zich kan aanpassen aan veranderingen in het milieu. Resonantietherapie kan deze ruimte iets, maar niet oneindig vergroten.

> Lees verder Park Laxenburg