Privacy verklaring

Privacyverklaring

Center for ECOintention hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het verleden heeft u ons persoonsgegevens verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt voor informatie, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuws vanuit het Center for ECOintention. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Center for ECOintention verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief of flyers
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Totdat u aangeeft dat niet meer te willen bewaren wij uw gegevens / blijven wij u informeren.

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken en we maken uitsluitend gebruik van de gegevens die u, onze (oud)cursisten, geïnteresseerden, relaties of onze abonnees op de nieuwsbrief, zelf aan ons voor het inschrijven voor een cursus of voor het ontvangen van informatie hebben verstrekt.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Center for ECOintention verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld als u zich via onze site opgeeft voor een cursus bij een gelieerde aanbieder), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het kader van de AVG zijn wij verplicht u te wijzen op de mogelijkheid dat u uw gegevens kunt opvragen, laten wijzigen of verwijderen indien gewenst. Neem hiervoor contact op via: info@ecointention.com

Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent omtrent ons privacy beleid en dat we uw gegevens kunnen gebruiken om u te informeren via onze media. Indien u om welke reden dan ook uit onze bestanden wilt worden verwijderd met uw gegevens, of niet langer onze e-mails of nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken met een e-mail aan info@ecointention.com, of met behulp van de afmeldmogelijkheid onderaan iedere nieuwsbrief.

Tot slot: Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en komt u daar samen met ons niet uit? Dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Center for ECOintention hier vertegenwoordigd door Hans Andeweg en Rijk Bols, gevestigd aan Oppauerstrasse 10 45772 Marl, Germany (+31 641840555 ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.