Studiegids

Opleiding ECOintention

Studiegids vierjarige beroepsopleiding ECOintention Practitioner

Inleiding

Beste lezer/lezeres,

Deze studiegids beschrijft de vierjarige beroepsopleiding van het Center for ECOintention tot ECOintention Practitioner en tot (MSc) Master of Science in ECOintention. Hij geeft onder meer inzicht in doelstellingen, studielengte en –belasting, inhoud, studiemateriaal toelatingseisen, toetsing en beoordeling van de verschillende studiejaren.

Voor zaken als actuele lesdata en -tijden, aanpassingen van het programma, en deelnameprijzen verwijzen we graag naar de agenda en de shop op de website.

Onze vierjarige opleiding is geregistreerd bij het Nederlands Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO) en erkend door The Ubiquity University USA als (MSc) Master of Science in ECOintention. Dat betekent dat het aan de door CRBKO gestelde eisen voldoet. Derhalve zijn de deelnamegelden vrijgesteld van BTW.

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van deze studiegids en hopen van harte u te kunnen begroeten als student in onze unieke opleiding.

Met hartelijke groet,
Rijk Bols en Hans Andeweg,
Center for ECOintention

ECOintention CRKBO Geregistreerde Opleiding

Inhoudsopgave

 1. ECOintention I Basiscursus (Eerste studiejaar van de vierjarige beroepsopleiding)
 2. ECOintention II Advanced I (Tweede studiejaar van de vierjarige beroepsopleiding)
 3. ECOintention III Advanced II (Derde studiejaar van de vierjarige beroepsopleiding)
 4. ECOintention IV Practitioner (Vierde studiejaar van de vierjarige beroepsopleiding)
 5. Develop Your Intuition – Learn the Basics of Healing, Reading and Shamanism

1.a ECOintention I Basiscursus

Titel

ECOintention I Basiscursus  – Certificaat ECOintention I 

Op locatie

Docent/e(n)

Hans Andeweg, Marion de Vries, Natascha van den Ban

Doel

Cursisten leren op beperkte schaal levensenergie waar te nemen, te interpreteren en te verbeteren. 

Aanvangsniveau

Open voor iedereen, geen voorkennis of ervaring vereist.

Studielengte

 • 12 maanden 

Studiebelasting

Totaal 96 uur

 • 11 cursusdagen + 1 oefendag 

Competenties

 • Levensenergie waarnemen, bijvoorbeeld van bomen, planten en ruimtes. 
 • Bepalen wat er moet gebeuren om deze energie te verbeteren. 
 • Met verschillende hulpmiddelen de energie daadwerkelijk op peil brengen.

Inhoud

 • Basisoefeningen voor het eigen energiebeheer, zoals aandacht, centrering, gronding, aurabeheer en contact met het hoger zelf.
 • De energetische uitstraling – en de verschillende lagen hierin – van de bodem, planten en bomen waarnemen met de hand, wichelroede en pendel.
 • Het waarnemen van kosmische instraling, levensenergie, energetische stress en blokkades.
 • De energie en werking van energetische symbolen, zoals een mandala, yantra, of gebed. 
 • Basisvaardigheden voor pendelen, en pendelen van energetische parameters.
 • Het waarnemen van levensenergie via een plattegrond.
 • Healing en energetische kleurbehandeling voor een plek of ruimte. 
 • Het effect van aandacht en intentie. 
 • De basis van homeopathie en Bach bloesem remedies, en het testen van Bach-remedies voor een persoon.
 • De principes van resonerend leiderschap en de basisbeginselen voor energiebeheer.

Toetsing en beoordeling

 • Iedere bijeenkomst: stap voor stap oefenen in waarnemen, interpreteren en verbeteren van energie.
 • 1 online multiple choice theorietoets
 • Deelname aan minimaal 1 oefendag.

Aan te schaffen studiemateriaal

 • ‘Scheppend Leven’ door Hans Andeweg, uitgeverij Juwelenschip
 • ‘In Resonantie met de Natuur’ door Hans Andeweg, uitgeverij Juwelenschip

Verstrekt studiemateriaal

 • Instructievideo’s op het ECOintention netwerk
 • Lesmap

Vervolg

Afronding van ECOintention I met het Certificaat ECOintention I geeft toegang tot het tweede studiejaar van de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner.

1.b ECOintention I Basiscursus Online

Titel

ECOintention I Basiscursus – Certificaat ECOintention I 

Online

Docent/e(n)

Hans Andeweg, Natascha van den Ban

Doel

Cursisten leren op beperkte schaal levensenergie waar te nemen, te interpreteren en te verbeteren. 

Aanvangsniveau

Open voor iedereen, geen voorkennis of ervaring vereist.

Studielengte

 • 4 maanden

Studiebelasting

Totaal 96 uur

 • 8 cursus modulen + 1 practice module + online instructievideo’s

Competenties

 • Levensenergie waarnemen, bijvoorbeeld van bomen, planten en ruimtes. 
 • Bepalen wat er moet gebeuren om deze energie te verbeteren. 
 • Met verschillende hulpmiddelen de energie daadwerkelijk op peil brengen.

Inhoud

 • Basisoefeningen voor het eigen energiebeheer, zoals aandacht, centrering, gronding, aurabeheer en contact met het hoger zelf.
 • De energetische uitstraling – en de verschillende lagen hierin – van de bodem, planten en bomen waarnemen met de hand, wichelroede en pendel.
 • Het waarnemen van kosmische instraling, levensenergie, energetische stress en blokkades.
 • De energie en werking van energetische symbolen, zoals een mandala, yantra, of gebed. 
 • Basisvaardigheden voor pendelen, en pendelen van energetische parameters.
 • Het waarnemen van levensenergie via een plattegrond.
 • Healing en energetische kleurbehandeling voor een plek of ruimte. 
 • Het effect van aandacht en intentie. 
 • De basis van homeopathie en Bach bloesem remedies, en het testen van Bach-remedies voor een persoon.
 • De principes van resonerend leiderschap en de basisbeginselen voor energiebeheer.

Toetsing en beoordeling

 • Iedere bijeenkomst: stap voor stap oefenen in waarnemen, interpreteren en verbeteren van energie.
 • 1 online multiple choice theorietoets
 • Deelname aan minimaal 1 oefendag.

Aan te schaffen studiemateriaal

 • ‘Scheppend Leven’ door Hans Andeweg, uitgeverij Juwelenschip
 • ‘In Resonantie met de Natuur’ door Hans Andeweg, uitgeverij Juwelenschip

Verstrekt studiemateriaal

 • Instructievideo’s op het ECOintention netwerk

Vervolg

Afronding van ECOintention I met Certificaat ECOintention I geeft toegang tot het tweede studiejaar van de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner.

2. ECOintention II

Titel

ECOintention II – Diploma Advanced I (tweede studiejaar vierjarige opleiding)

Op locatie of online

Docent/e(n)

Hans Andeweg, Rijk Bols, ECOintention team begeleiders

Doel

Studenten leren de energie van hun eigen huis, tuin, gezin en werk te balanceren. Dit aan de hand van zelf opgestelde doelstellingen. Onder supervisie van een persoonlijke begeleider.

Aanvangsniveau

ECOintention I Basiscursus Energiebeheer afgerond

Studielengte

12 maanden

Studiebelasting

Totaal 264 uur 

Op locatie: 11 lesdagen + 1 oefendag + eigen project balanceren (ca. 70 uur)

Online: 11 modulen + 1 practice module + online instructievideo’s + eigen project balanceren (ca. 70 uur)

Competenties

 • Levensenergie van eigen huis, tuin en werk waarnemen en verbeteren.
 • ECOintention balanceringsproject voor eigen huis, tuin en werk uitvoeren (onder supervisie) en documenteren. 
 • Samenstellen, kennen en hanteren van de eigen energetische toolkit.

Inhoud

 • Tweewekelijks de energetische waarden van eigen huis, tuin en werk pendelen.
 • De energie van eigen huis, tuin en werk balanceren tot de energetische streefwaarden zijn bereikt, en vervolgens stabiliseren.
 • De energetische ontwikkeling van eigen huis, tuin en werk interpreteren, beschrijven in een eindverslag en presenteren.
 • Eigen energetische toolkit samenstellen.
 • Verdiepen van de kennis van energetische toolkit: wat zijn energizers, informatoren, transformatoren en ‘gronders’?
 • Het maken van een energetische resonator.
 • De eigen chakra’s schoonmaken en beheren. Eigen innerlijk kind, innerlijke leraar en persoonlijke gids leren kennen.
 • Een beschermend energetisch ‘speelveld’ maken.
 • Kleurenhealing op afstand uitvoeren.
 • Ter plekke en op afstand geven van energetische behandeling met de handen. 
 • Het Elliot-wave principe, de Fibonacci reeks, de Gulden Snede en het getal Phi.

Toetsing en beoordeling

 • Iedere cursusbijeenkomst: stap voor stap oefenen in waarnemen, interpreteren en verbeteren van energie.
 • 1 online multiple choice theorietoets
 • Feedback van begeleider op testresultaten
 • Deelname aan minimaal 1 oefendag
 • 1 pendeltoets
 • Tussentijdse evaluatie (halverwege het studiejaar)
 • Verslag en presentatie van het eigen project

Aan te schaffen studiemateriaal

 • Optioneel: Tsadee en Waw (bladgoud)

Verstrekt studiemateriaal

 • Kleurenfiches voor kleurenbehandeling
 • Online instructievideo’s op ECOintention netwerk
 • Lesmap

Vervolg

Afronding van ECOintention II met Diploma Advanced I geeft toegang tot het derde studiejaar van de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner.

3. ECOintention III

Titel

ECOintention III – Diploma Advanced II (derde studiejaar vierjarige opleiding)

Op locatie of online

Docent/e(n)

Hans Andeweg, Rijk Bols, ECOintention team begeleiders

Doel

Studenten leren de energie van projecten, bedrijven, evenementen of natuurgebieden te balanceren. Dit onder supervisie van een persoonlijke begeleider.

Aanvangsniveau

ECOintention II Advanced I (tweede studiejaar) afgerond

Intuïtieve Ontwikkeling is of wordt tijdens dit studiejaar afgerond.

Studielengte

12 maanden

Studiebelasting

Totaal 384 uur 

12 lesdagen + 1 oefendag + 2 projecten balanceren

Competenties

 • 2 ECOintention balanceringsprojecten uitvoeren (onder supervisie) en documenteren.
 • Beheerders van projecten coachen in energetisch beheer. 
 • Uitbreiden en hanteren van de eigen energetische toolkit.

Inhoud

 • Testen en balanceren van 2 energetische systemen tot de streefwaarden zijn bereikt, en vervolgens stabiliseren. Verslaglegging en presentatie van ieder balanceringsproject.
 • Het maken van een holon en epi-holon van 2 energetische systemen.
 • Analyseren van het realisatie- en conceptniveau van 2 energetische systemen.
 • Pendelen en analyseren van actuele energetische waarden en stapwaarden, en van de meest belaste plekken en patronen in een systeem.
 • Energetische belastingen spoelen of afzuigen met behulp van een harmonizer.
 • Negatieve entiteiten waarnemen en harmoniseren.
 • Uitbreiding van de energetische toolkit met een graancirkel. 
 • De numerologie van een balanceringsproject analyseren.
 • Samen met een andere student waarnemen, testen en balanceren.
 • Ter plekke bevestigingspunten van het energetische systeem waarnemen.
 • De beheerders van de balanceringsprojecten coachen, helpen affirmeren, en helpen om doelstellingen te formuleren.
 • Coaching tools als de Roos van Leary, Kernkwadranten en de Creatiespiraal

Toetsing en beoordeling

 • Iedere bijeenkomst: stap voor stap oefenen in waarnemen, interpreteren en verbeteren van energie.
 • 1 online multiple choice theorietoets
 • Deelname aan minimaal 1 oefendag
 • 1 pendeltoets
 • Feedback van begeleider op testresultaten
 • Tussentijdse evaluatie (halverwege het studiejaar)
 • Verslag en presentatie van beide projecten

Aan te schaffen studiemateriaal

 • Optioneel: Orgonstraler

Verstrekt studiemateriaal

 • Afbeelding van graancirkel
 • Online instructievideo’s op ECOintention netwerk
 • Lesmap

Vervolg

Afronding van ECOintention III met Diploma Advanced II geeft toegang tot het vierde studiejaar van de vierjarige opleiding tot ECOintention Practitioner.

4. ECOintention IV Practitioner

Titel

ECOintention IV – Diploma ECOintention Practitioner (vierde studiejaar vierjarige opleiding)

Op locatie of online

Docent/e(n)

Hans Andeweg, Rijk Bols, ECOintention team begeleiders

Doel

Studenten leren de energie van complexere projecten, bedrijven, evenementen of natuurgebieden te balanceren. Dit onder supervisie van Rijk Bols.

Aanvangsniveau

ECOintention III Advanced II (derde studiejaar) afgerond

Studielengte

12 maanden

Studiebelasting

Totaal 480 uur 

12 lesdagen + 2 oefendagen + 2 projecten balanceren

Competenties

 • 2 ECOintention balanceringsprojecten uitvoeren (onder supervisie) en documenteren, met meer energetische niveaus en parameters dan in het vorige studiejaar.
 • Beheerders van de projecten coachen in energetisch beheer. 
 • Zelf energetische workshops geven op 2 oefendagen.
 • Verfijnen en hanteren van de eigen energetische toolkit.

Inhoud

 • Testen en balanceren op 2-3 niveaus van 2 energetische systemen, tot de streefwaarden zijn bereikt, en daarna stabiliseren.
 • Testen tot maximaal 62 energetische parameters
 • Testen en balanceren van een ‘abstract’ – dat wil zeggen niet plattegrond gebonden – project.
 • Uitvoeren van (een gedeelte van) de energetische startscan.
 • Balanceren in verleden, heden en toekomst met behulp van tijd-ruimte holonen.
 • Pendelen en balanceren van energetische actuele waarden, stapwaarden en stoorlagen in een project.
 • Een energetische meditatie leiden in de studiegroep.
 • In totaal 4 energetische workshops leiden op 2 ECOintention oefendagen
 • Samen met een andere student waarnemen, testen en balanceren.
 • De beheerders van de balanceringsprojecten coachen, helpen affirmeren, en helpen om doelstellingen te formuleren.
 • Een numerologische en Tarot reading geven van ieder project.
 • Verslaglegging van ieder project.
 • Eindpresentatie geven over de eigen ontwikkeling gedurende de vier studiejaren.

Toetsing en beoordeling

 • Iedere bijeenkomst: stap voor stap oefenen in waarnemen, interpreteren en verbeteren van energie.
 • 1 online multiple choice theorietoets
 • Geven van energetische workshops tijdens 2 oefendagen
 • 1 pendeltoets
 • Feedback van supervisor op testresultaten
 • Tussentijdse evaluatie (halverwege het studiejaar)
 • Verslag en presentatie van beide projecten
 • Controle van de energetische waarden van eigen project (tweede studiejaar)

Aan te schaffen studiemateriaal

 • Optioneel

Verstrekt studiemateriaal

 • Online instructievideo’s op ECOintention netwerk
 • Lesmap

Vervolg

Afronding met goed gevolg van ECOintention IV geeft recht op het voeren van het diploma ‘ECOintention Practitioner’. Dit einddiploma dient iedere twee jaar vernieuwd te worden. Zie Shop Studenten & Practitioners.

Voor afgestudeerden met een bachelor graad is het mogelijk om via de Ubiquity University een internationaal erkende graad (Msc) Master of Science in ECOintention te behalen. Hiervoor dient (in het Engels) een aanvullende ‘final assignment’ te worden geschreven. Meer informatie bij de Ubiquity University

5. Develop Your Intuition - Learn the Basics of Healing, Reading and Shamanism

 

Titel

Develop Your Intuition – Learn the Basics of Healing, Reading and Shamanism.
Deel I – Healing, Deel II – Reading en Deel III – Shamanism.

Docent/e(n)

Hans Andeweg, Karina Hendriks, Natascha van den Ban

Doel

Persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei.
Deze cursus is daarnaast afgestemd op het balanceren van mensen, huizen, organisaties en natuurgebieden.

Aanvangsniveau

Open voor iedereen, geen voorkennis of ervaring vereist.
De cursus wordt gegeven in het Engels.

Studielengte

 • Per deel: 12 weken. 
 • Totale cursus: 3 x 12 weken. 

Studiebelasting

 • Elk deel bestaat uit 12 wekelijkse, online modules van 3 uur = 36 uur. 
 • Totale cursus 3 x 36 = 108 uur.   

Competenties

 • De cursus behandelt de basisprincipes om je intuïtieve vaardigheden te ontwikkelen.
 • Het leidt je door de immateriële wereld van intuïtie.
 • De cursus biedt een overvloed aan hulpmiddelen om kennis van je lichaam, geest en ziel te vergroten.
 • Je kracht en zelfvertrouwen zullen toenemen en je intuïtie zal meer vrijheid krijgen.

Inhoud

 • Deel I  Healing
  10 Punten-meditatie: gronden, centreren en praten met je lichaam, aura’s en chakra’s schoonmaken, onderscheiden van eigen en vreemde energie, psychische zelfverdediging, vergeving, groei en verandering, energie laten stromen; neutraliteit en humor, transformeren van belast verleden, contact maken met je Innerlijke Leiding, uitnodigen van je zon en Supreme Being energie. De vier stappen in Healing, elkaar in het Licht zetten, healen met je handen en healen op afstand. Communicatiekoorden, interpreteren van kleuren, mannelijke en vrouwelijke energie (yin-yang), communiceren met spirituele gidsen, de twee kanten van het ego.

 • Deel II Reading
  Reading is het waarnemen van kleuren en beelden in de aura van de readee. Vertrouw op je eerste indruk, leer hoe je je waarneming helder krijgt en kunt overbrengen. Verbeter je intuïtie en krijg meer zelfinzicht doordat je eigen patronen worden gespiegeld. Bevat o.a.: verdieping in healing, tonglen, een-op-een readen, groepsreading, readen op afstand, vertrouwen op je innerlijke waarneming, het bewaren van je focus en bewust handelen.

 • Deel III Shamanism
  Leer de basics van Sjamanisme, w.o. familiebanden, voorouder- en DNA-healing. Ontmoet je Krachtdier en de Poortwachter, werk met Adelaar- en Slangenbewustzijn. Verbind je met de kracht van de Jaguar en de Kolibrie. Ontdek je Chambers of Wounds, Contracts, Grace and Treasures. Herschrijf je zielscontracten, vind je kostbaarheden en heel jezelf. Ontwikkel je van Healer tot Light Worker.

Toetsing en beoordeling

 • Deelname aan minstens 10 van de 12 modules en het thuis doen van de oefeningen geven toegang tot het volgende deel. 

Aan te schaffen studiemateriaal

 • ‘Intuition Magic’ door Linda Keen, uitgeverij Keen Press;
 • ‘Mending the Past and Healing the Future with Soul Retrieval’ door Alberto Villoldo, uitgeverij Hay House.

Verstrekt studiemateriaal

 • Instructievideo’s en Pdf’s op het ECOintention netwerk.
 • De meditaties uit de modules worden opgenomen om later nogmaals te kunnen beluisteren.

Vervolg

 • Met deze cursus heb je voldaan aan de eis van 108 uur Intuïtieve Ontwikkeling, benodigd voor het 3e jaar van de ECOintentionopleiding. 
 • Na het volgen van Deel I, II en III kun je deelnemen aan 
 • Deel IV: Discover your 13 Chakras, gevolgd door 
 • Deel V: Learn the Basics of Leading.

Vrijstelling 

 • Je kunt voor delen of voor het hele onderdeel Intuïtieve Ontwikkeling vrijstelling krijgen als je eerder Intuïtieve Ontwikkeling of vergelijkbare cursussen hebt gevolgd.  De onderwerpen en de lengte van de cursus die je elders volgt, moeten overeenkomen met de ECOintention cursus Develop Your Intuition (108 sbu).
ECOintention CRKBO Geregistreerde Opleiding

Bekijk hier ECOintention inschrijvingen en prijzen > Shop

Bekijk hier ECOintention cursusdata > Agenda

Bekijk hier ECOintention folders > Folders

Boeken >