Beroeps opleiding

Beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner

  • Leer de energie van huizen, projecten, organisaties en natuurgebieden verbeteren
  • Theoretische en praktische toetsing
  • Diploma ECOintention Practitioner
  • Graad Master of Science in ECOintention

In onze vierjarige beroepsopleiding leer je zelfstandig de energie van onder andere huizen, projecten, organisaties en natuurgebieden waar te nemen en deze energie in balans te brengen. Je krijgt hiervoor een energetische toolkit tot je beschikking met onder andere oude symbolen, kleuren en metalen. En je leert hoe je die moet hanteren. Ook leer je de basis voor energetische coaching.

ECOintention I Basiscursus - (Certificaat ECOintention I)

Het eerste leerjaar wordt gevormd door de ECOintention basiscursus. Heb je die met voldoende resultaat afgerond, dan kan je doorstromen naar het tweede jaar van de beroepsopleiding.

Bekijk hier ECOintention inschrijvingen en prijzen > Shop

Bekijk hier ECOintention cursusdata > Agenda

Bekijk hier ECOintention folders > Folders

Bekijk hier ECOintention studiegids vierjarige beroepsopleiding > Studiegids

Bekijk hier het ECOintention Practitioners Register & Masters of Science in ECOintention > Register

ECOintention II - (Diploma ECOintention Advanced I)

In het tweede jaar leer je de energie van je eigen huis, tuin, gezin en werk te balanceren. Je stelt daarvoor je eigen doelen op. Wensen en ideeën die je graag zou willen verwerkelijken. Dat kan om allerlei zaken gaan, zoals inkomen, gezondheid, relaties, huisvesting, zelfontwikkeling. Zo maak je de fasen van een energetisch balanceringsprogramma mee. Dat geeft je een goede ondergrond om later ook voor anderen de energie te balanceren. Bovendien kan je dit werk alleen voor anderen doen als je eigen basis goed in zijn energie zit. Je bouwt een energetische toolkit op. Je legt een theorietoets en praktijktoets met voldoende resultaat af. En je maakt een verslag van je eigen balanceringsproject.

Veel studenten vinden dit tweede leerjaar een cruciaal jaar. Je kunt een belangrijke ontwikkeling doormaken. Het kan zijn dat je energetische blokkades opruimt die je al langere tijd hebben gehinderd. Iedere twee weken maak je een nieuwe energiescan van je project. Deze wordt gecontroleerd en becommentarieerd door een deskundig team van begeleiders.

 Bekijk hier ECOintention inschrijvingen en prijzen > Shop

Bekijk hier ECOintention cursusdata > Agenda

Bekijk hier ECOintention folders > Folders

Bekijk hier ECOintention studiegids vierjarige beroepsopleiding > Studiegids

Bekijk hier het ECOintention Practitioners Register & Masters of Science in ECOintention > Register

ECOintention III & IV - (Diploma ECOintention Advanced II & Diploma ECOintention Practitioner)

In het derde en vierde leerjaar balanceer je projecten van anderen. Dat kunnen bedrijven of organisaties zijn, praktijken, boerenbedrijven, natuurgebieden, tentoonstellingen, festivals of andere evenementen. Die projecten kies je zelf. Per leerjaar balanceer je één project in je eentje en één project samen met een medestudent. Iedere tien tot twaalf dagen maak je een nieuwe energiescan van je projecten, die je begeleider checkt. Je coacht de eigenaars, managers of beheerders van je projecten en brengt ze de grondbeginselen van energiebeheer bij.

In de loop van het derde en vierde leerjaar breid je je je energetische toolkit verder uit. Ook leer je steeds meer energetische parameters waar te nemen. Zo ben je steeds beter in staat om energie te balanceren, ook van complexere projecten en organisaties. Ieder leerjaar leg je een theorietoets en praktijktoets met voldoende resultaat af. En je maakt een verslag van de balanceringsprojecten die je hebt uitgevoerd. In het vierde leerjaar geef je zelf energetische workshops op onze ECOintention oefendagen.

Je wordt tot het derde leerjaar toegelaten als je het tweede jaar met voldoende resultaat hebt doorlopen. Daarnaast dien je een voldoende basis op het gebied van intuïtieve ontwikkeling te hebben, of onze cursus intuïtieve ontwikkeling te hebben gevolgd. Voldoende resultaat in het derde jaar geeft toegang tot het vierde leerjaar. Na afloop van de opleiding krijg je het Diploma ECOintention Practitioner.

Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet, kun je in het vierde leerjaar afstuderen als Master of Science in ECOintention.

Bekijk hier ECOintention inschrijvingen en prijzen > Shop

Bekijk hier ECOintention cursusdata > Agenda

Bekijk hier ECOintention folders > Folders

Bekijk hier ECOintention studiegids vierjarige beroepsopleiding > Studiegids

Bekijk hier het ECOintention Practitioners Register & Masters of Science in ECOintention > Register

(MSc) Master of Science in ECOintention

In samenwerking met het Amerikaanse opleidingsinstituut Ubiquity University bieden wij met ingang van 2021 onze studenten de mogelijkheid om de vierjarige opleiding af te ronden met een academische graad, die wereldwijd wordt erkend. Wie aan de eisen hiervoor voldoet, mag zich vervolgens Master of Science (MSc) noemen.

Studenten die op een erkende universiteit of hogeschool hun Bachelors degree hebben behaald (of een hieraan gelijkgesteld niveau) schrijven ter afsluiting van de onze vierjarige opleiding een thesis (Engelstalig). Hierin behandelen ze een thema naar keuze, in relatie tot ECOintention en het onderwerp energiebeheer. Een commissie die wordt gevormd door de Ubiquity University en Center for ECOintention beoordeelt deze thesis.

ECOintention Practitioners

ECOintention Practitioners beoefenen het vak ECOintention veelal als zelfstandige, of combineren het met hun baan. We vinden het belangrijk dat ECOintention Practitioners up-to-date en goed getraind zijn. Daarom organiseren we twee keer per jaar bijscholingsdagen, die vooral een praktijkgerichte aanpak hebben. Er is een permanente vraagbaakfunctie en desgewenst bieden we Practitioners supervisie bij het uitvoeren van hun energetische balanceringsprogramma’s. Via ons online ECOintention netwerk kunnen we eenvoudig en snel reageren op vragen en behoeften. Met dit alles helpen we de kwaliteit in de dienstverlening door ECOintention Practitioners optimaal te houden.

Intuïtieve Ontwikkeling >