Cartoon ECOintentië

ECOintentië 'en de zee van mogelijkheden...'

Een cartoon visie van ECOintention Practitioner Jon Marree aangeboden op de verjaardag van Hans Andeweg en Rijk Bols.

ECOintention Cartoon ECOintentië

Happy ending = Happy ending
De Hoge Bovis Vlakte = The High Bovis Plain
De Steen van het Hoger Zelf = The Stone of the Higher Self
De Moerassendraak = The Swamp Dragon
Het Drakenmoeras – The Dragon Swamp
Going Global = Goin Global
De Andewegen (van Hans Andeweg : ) = The Ande Ways (from Hans Andeweg : )
De Grote Tsadee = The Great Tsadee
De Hoge Waw = The High Waw
Nelly = Nelly
De 4 Jarige Leergang = The 4 Years Course Way
De Eeuwige Balanceringsvelden = The Eternal Balancing Fields
Actie & Materie Dorp = Action & Matter Village
Het Rijk van Rijk = The Empire of Rijk
De Oranur Klippen = The Oranur Cliffs
Het Woud van d’Or = The Forest of d’Or
De Orgon Heuvels = The Orgone Hills
De Dagelijkse Velden = The Daily Fields
De Poa Haven = The Poa Harbour
De Grote Pendelbossen (4000 cursisten verdwaald) = The Great Pendelwoods (4000 students lost)
De Grote Startscanner (werkt altijd) = The Big Start Scanner (always works)
IGI De Oude Wijze Eik = IGI The Old Wise Oak
De Flower of Life (bloeit permanent) = The Flower of Life (blooms permanently)
Het Grote Grondingskanaal (zeer diep) = The Great Grounding Canal (very deep)
De Master of Science (woont hier) = The Master of Science (lives here)
De Steen van het Dieper Zelf = The Stone of the Deeper Self
De Affirmatie-Toren = The Affirmation Tower
De Haalbare Doelen Put = The Well of Achievable Goals
Toekomstreizen B.V. = Future Travel Limited (Ltd)
De Zee van Mogelijkheden = The Sea of Possibilities

ECOintention Cartoon ECOintentië Presentatie aan Hans Andeweg & Rijk Bols