Cartoon ECOintentië

ECOintentië 'and the sea of possibilities...'

A cartoon vision of ECOintention Practitioner Jon Marree presented on the birthday of Hans Andeweg and Rijk Bols.

ECOintention Cartoon ECOintentië

Happy ending = Happy ending
De Hoge Bovis Vlakte = The High Bovis Plain
De Steen van het Hoger Zelf = The Stone of the Higher Self
De Moerassendraak = The Swamp Dragon
Het Drakenmoeras – The Dragon Swamp
Going Global = Goin Global
De Andewegen (van Hans Andeweg : ) = The Ande Ways (from Hans Andeweg : )
De Grote Tsadee = The Great Tsadee
De Hoge Waw = The High Waw
Nelly = Nelly
De 4 Jarige Leergang = The 4 Years Course Way
De Eeuwige Balanceringsvelden = The Eternal Balancing Fields
Actie & Materie Dorp = Action & Matter Village
Het Rijk van Rijk = The Empire of Rijk
De Oranur Klippen = The Oranur Cliffs
Het Woud van d’Or = The Forest of d’Or
De Orgon Heuvels = The Orgone Hills
De Dagelijkse Velden = The Daily Fields
De Poa Haven = The Poa Harbour
De Grote Pendelbossen (4000 cursisten verdwaald) = The Great Pendelwoods (4000 students lost)
De Grote Startscanner (werkt altijd) = The Big Start Scanner (always works)
IGI De Oude Wijze Eik = IGI The Old Wise Oak
De Flower of Life (bloeit permanent) = The Flower of Life (blooms permanently)
Het Grote Grondingskanaal (zeer diep) = The Great Grounding Canal (very deep)
De Master of Science (woont hier) = The Master of Science (lives here)
De Steen van het Dieper Zelf = The Stone of the Deeper Self
De Affirmatie-Toren = The Affirmation Tower
De Haalbare Doelen Put = The Well of Achievable Goals
Toekomstreizen B.V. = Future Travel Limited (Ltd)
De Zee van Mogelijkheden = The Sea of Possibilities

ECOintention Cartoon ECOintention Presentation to Hans Andeweg & Rijk Bols