Results

ECOintention at work!

Ondernemers over hun ECOintention ervaringen en resultaten

  • De Stijl Makelaardij | Directeur Mariska Appelman
  • Staatsbosbeheer | Boswachter Ecologie Ton Klomphaar
  • IVN Natuureducatie | Directeur Jelle de Jong
  • Happinez Festival | Redactie

Positieve ECOintention resultaten na drie jaar onderzoek (2016)

Onderzoek in 2014, 2015 en 2016 bevestigt het positieve effect van ECOintention

Managers, projectleiders en beheerders hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen en realiseren hun doelen beter. Betere organisatie, communicatie, productie en financiële toestand in het bedrijf. Dit blijkt uit een 3-jarig onderzoek naar het effect van ECOintention. Het onderzoek werd gedaan in projecten van 3e en 4e jaars cursisten van de beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner. Het onderzoek bevestigt de resultaten In 2005, 2007 en 2008.

De financiële toestand is goed
Om het effect van ECOintention te onderzoeken kregen de projectbeheerders bij aanvang van het traject, na 4, 8 en 12 maanden een vragenlijst met elf stellingen over hun welzijn en de toestand van hun bedrijf/project. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb tijd voor mijzelf‘, ‘Ik realiseer mijn doelen‘, ‘De financiële situatie van mijn bedrijf is goed‘. De beheerders gaven met een cijfer van 1 tot 7 aan in welke mate zij het eens waren met de stelling. Zo kon hun mening aan het begin en einde van het traject vergeleken worden.

Significante resultaten
Uit het onderzoek in 2014, 2015 en 2016 blijkt, dat bij alle stellingen de waardering toeneemt ten opzichte van het begin van de ECOintention. Bij 87% van de stellingen is de toename statistisch significant. In 2005, 2007 en 2008 waren er vergelijkbare resultaten. (Zie onder)

Het 3-jarige onderzoek laat zien, dat managers, projectleiders en beheerders op het einde van het ECOintention traject een verbetering op alle onderzochte punten bij zichzelf en in hun bedrijf c.q. natuurgebied ervaren. Zij hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen, hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich gezonder en realiseren hun doelen beter. In hun bedrijf/project ervaren zij een betere organisatie en communicatie. Over het algemeen zit het vaker mee dan tegen. De productie verbetert en de financiële middelen nemen toe.

Tabel met ECOintention resultaten in 2014, 2015 & 2016: Er waren 80 beheerders die op alle 4 tijdstippen de vragenlijst invulden. Groen betekent een hogere- en rood een lagere waardering dan de 0-meting. Een vetgedrukt cijfer betekent een statistisch significante verandering. Waardering: 1=slecht, 2=onvoldoende, 3=middelmatig, 4=voldoende, 5= ruim voldoende, 6= goed, 7= heel goed.

Breed scala van projecten
Er waren 80 beheerders (managers, bedrijfsleiders, natuurbeheerders etc.) bij het onderzoek in betrokken. Zij vertegenwoordigden zeer uiteenlopende projecten; o.a. agrarische- en veeteelt bedrijven, natuurgebieden, landgoederen, groenvoorzieningen, scholen, winkels, adviesbureaus, stichtingen, onlineshops, een tijdschrift, een wetenschappelijk onderzoeksinstituut en een bank.

De 3e en 4e-jaars cursisten gaven hun project een jaar lang ECOintention. Dit gebeurde gemiddeld drie keer per week, alleen of samen met een andere cursist. Voor het terugbrengen van de energie en flow in de projecten gebruikten zij verschillende energetische middelen die werken op basis van resonantie. Tevens waren er elke 6-8 weken projectbezoeken waarbij de toestand ter plekke werd gecontroleerd en er een coachingsgesprek met de beheerder was over de ontwikkeling. Center for ECOintention had de supervisie over alle projecten.

Positieve ECOintention resultaten na drie jaar onderzoek (2008)

Drie jaar onderzoek in 2005, 2007 en 2008 bewijst het positief effect van ECOintention

Managers, projectleiders en beheerders hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen en realiseren hun doelen beter. Betere organisatie, communicatie, productie en financiële toestand in het bedrijf.

In 2005, 2007 en 2008 is het effect van ECOintention onderzocht in projecten van 3e en 4e jaarscursisten van de beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner. De resultaten van 2005 en 2007 waren al langer bekend. De resultaten van 2008 zijn in april 2008 bekend geworden. Het is daardoor mogelijk om een overzicht van drie jaar onderzoek te geven.

93 bedrijven en natuurgebieden
Er werkten 62 cursisten aan het onderzoek mee. Zij balanceerden 93 projecten. Deze projecten lagen voor het merendeel in Nederland, maar ook in Polen, Ierland, Frankrijk en Oost-Tibet. Er was een breed scala van projecten: o.a. natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de kastanjebomen van de Gemeente Den Haag, agrarische- en veehouderijbedrijven, boomkwekerijen, winkels, scholen en educatiecentra, een reclame- en architectenbureau, een schoonheidssalon, een kunstuitleen, een wegenbouwbedrijf en een Ierse rugbyclub. De cursisten balanceerden een project een jaar lang, gemiddeld drie keer per week, alleen of samen met een andere cursist. De balanceringen werden thuis via een plattegrond van het project uitgevoerd. Voor de vitalisering en gezondmaking gebruikten de cursisten middelen uit hun eigen energetische huisapotheek, o.a. positieve aandacht, muziek, kleuren, homeopathische middelen en symbolen.

Onderzoek naar welzijn en welvaart
Om het effect van de ECOintention te onderzoeken kregen de projectbeheerders kort na aanvang, halverwege en aan het einde van de ECOintention een vragenlijst met twaalf stellingen over hun welzijn en de toestand van hun bedrijf/project. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb tijd voor mijzelf‘, ‘Ik realiseer mijn doelen‘, ‘De financiële situatie van mijn bedrijf is goed‘.De beheerders gaven met een cijfer van 1 tot 7 aan in welke mate zij het eens waren met de stelling. Zo kon hun mening aan het begin en einde van het project vergeleken worden.

Betrouwbare resultaten
Uit het onderzoek blijkt, dat in 2005, 2007 en 2008 bij alle stellingen de waardering toeneemt ten opzichte van het begin van de ECOintention. In 2007 is bij 83% en in 2005 en 2008 bij 92% van de stellingen de toename significant, ofwel wiskundig betrouwbaar. Drie jaar onderzoek laat zien, dat managers, projectleiders en beheerders op het einde van de balancering met ECOintention een verbetering op een groot aantal punten bij zichzelf en in hun bedrijf cq natuurgebied ervaren. Zij hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen, hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich gezonder en realiseren hun doelen beter. In hun bedrijf/project ervaren zij een betere organisatie en communicatie. Over het algemeen zit het vaker mee dan tegen. De productie verbetert en de financiële middelen nemen toe.

In 2005 en 2007 stelden de beheerders de meeste verbetering bij de financiële toestand van hun bedrijf/project vast. In 2008 werd op dit niveau ook een significante verbetering geconstateerd. Gemiddeld hadden alle cursisten dezelfde positieve resultaten. Hieruit blijkt dat iedereen kan leren om op afstand te balanceren en zo het rendement en de vitaliteit van bedrijven en natuurgebieden op grote schaal kan verbeteren.

Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. Jan Lamers, ‘Voor een Vitaal bedrijf’

De Ierse North Kildare Rugbyclub heeft geen wedstrijd meer verloren sinds ECOintention februari 2008

Quotes beheerders

Gevraagd naar hun ervaringen, hebben wij een aantal uitspraken van beheerders verzameld, wiens bedrijf of natuurgebied met ECOintention is gebalanceerd.

Alles groeit beter…
“Alles groeit beter. Ook de nieuwe percelen deden het beter dan vorig jaar. De hagel heeft veel maïsplantjes beschadigd. Bij ons in de buurt is dat niet het geval. Onze maïs staat er excellent bij. Het voelt goed aan. Het heeft ons als mens veranderd in denken en doen. Ook hebben we 8ha grond van Staatsbosbeheer bij kunnen pachten.”

Iedereen lijkt zijn plaats te weten of deze te vinden…
“Er zijn zeker een hoop dingen in de goede richting veranderd sinds we met de ECOintention behandeld worden. Zo is de situatie met de medewerkers op het landgoed een stuk verbeterd. Iedereen lijkt zijn plaats te weten of deze te vinden. Dit geeft een veel betere structuur aan onze organisatie. Ook de onderhandelingen met de diverse instanties verlopen voorspoedig en dit is wel eens anders geweest. De waterschapslasten zijn gehalveerd. Voor de jachtpacht en het houtbeheer lijken goede afspraken gemaakt te kunnen worden. Voor de bossen is het een goed jaar geweest.”

Alle neuzen gingen in dezelfde richting staan…
“Mijn ervaringen tot het gebeuren zijn beslist positief. Persoonlijk heb ik de indruk dat er veel gebeurd en gerealiseerd is afgelopen jaar. Zelfs harde ingrepen zoals het ontslaan van twee vaste medewerkers zijn uiteindelijke het onderlinge vertrouwen en enthousiasme ten goede gekomen. Alle neuzen gingen in dezelfde richting staan en dat werkte zeer motiverend, inspirerend en creatief.”

In een rustiger vaarwater terecht gekomen…
“Toen wij besloten ons bedrijf te laten balanceren waren wij positief kritisch. Kritisch, omdat wij niet wisten wat ons te wachten stond. Positief: omdat we aanvoelden dat het anders kon en mocht. Zo doorgaan zou onze ondergang betekenen. Wij zaten voordat we met ECOintention begonnen, in zeer grote problemen. Mentaal waren wij bijna gesloopt. Dank zij de ECOintention zijn weliswaar de problemen nog niet geheel opgelost, maar we zijn in een rustiger vaarwater terecht gekomen. We hebben geen spijt dat we deze stap hebben genomen en zien de toekomst weer rooskleurig tegemoet.”

Je ook daadwerkelijk dat doel bereiken kan…
“Toen mij gevraagd werd of ik mijn medewerking wilde verlenen aan iemand die m.b.v. ECOintention een positievere uitstraling aan het recreatiegebied Nulde-Horst wilde geven, was mijn eerste reactie dat het waarschijnlijk allemaal abracadabra was. Nu ben ik van mening dat als je zelf duidelijk omschrijft wat je voor een succes wilt boeken en dat doelgericht nastreeft je ook daadwerkelijk dat doel bereiken kan.”

Geholpen bij het op de goede weg komen en om goed gegrond te zijn…
“Wij zijn blij met de zorg, grote zorgvuldigheid en professionaliteit van de begeleiding van ons All Win project door ECOintention. Door de periodieke gesprekken met de begeleiders en de resultaten van de 14daagse metingen worden we geholpen bij het op de goede weg komen en om goed gegrond te zijn. Ook voor ons gevoel kloppen de metingen helemaal met wat er in de praktijk gaande is.”

2e Beste natuurwinkel van Nederland 2004…
“Bij het bereiken van de tweede plaats in de landelijke competitie ‘Beste natuurwinkel van Nederland 2004’ kwamen veel positieve reacties los. Duidelijk bleek dat klanten de winkel als zeer prettig ervaren en dat ze waardering voelden voor service en inzet van de medewerkers. Dat was voor de beheerders een belangrijke opsteker.”

Een welkome ondersteuning…
“De ECOintention is een welkome ondersteuning geweest om het omkeringsproces van destructie naar opbouw te realiseren. Het fysiek opruimen van de rommel op landgoed is noodzakelijk geweest, maar ook de ‘rommel’die er al lag van de afgelopen dertig jaar. De ECOintention heeft er mede toe geholpen om een nieuwe fase te realiseren op Landgoed De Reehorst.”