Diensten ECOintention

What we do

'We make nature and your company smile!'

In een vitale en gezonde organisatie, waar voldoende levensenergie is, worden bedrijfsdoelen gerealiseerd en werken mensen met voldoening en inspiratie. Er is sprake van coherentie; een samenhangend, vruchtbaar en zinvol geheel dat zijn unieke bijdrage aan de wereld levert….

 • Midden- & kleinbedrijf
 • Onderwijs- & educatiecentra
 • Culturele & recreatieve instellingen
 • Natuur- & landgoederenbeheer
 • Land- & tuinbouwbedrijven
 • Veehouderij
 • Bomen- & plantenteelt
 • Evenementen & samenwerking
 • Jouw onderneming of organisatie!
Diensten

Onze dienstverlening voor bedrijven & natuurgebieden

De organisatie in balans - goede energie in de tent

Met ECOintention kun je je organisatie goed in de energie zetten. Dit proces start met een intakegesprek waarna een gecertificeerde ECOintention Practitioner een scan van de organisatie maakt. De energetische scan geeft informatie over de energie in het bedrijf. ‘Hoe vitaal is je organisatie? Is er een gezonde flow? Is er stress? Zijn er blokkades door oude patronen? Kunnen medewerkers problemen zelf oplossen? Uit de scan blijkt ook in hoeverre doelen gerealiseerd en veranderingen duurzaam gemaakt kunnen worden.

Natuurgebieden in balans - gezonde bomen, dieren & mensen

ECOintention helpt de natuur en landbouw om zich sneller aan te passen aan de huidige klimaatsverandering. De methode ECOintention werd eerst ontwikkeld voor het vitaliseren van bossen en natuurgebieden. Daarna werkten wij veel met boeren die de opbrengst van hun landbouwgronden en de gezondheid van hun veestapel zagen verbeteren. Het vitaliserings traject van natuur en land is gelijk aan het traject van organisaties. Dit start met een intakegesprek waarna een gecertificeerde ECOintention Practitioner een scan van het bedrijf of gebied maakt. De energetische scan geeft informatie over de energie van het natuurgebied en de organisatie die dit beheert.

Expertise

Transformatieprogramma’s op maat

 • Managen van levensenergie en intenties
 • Creëren van flow voor dagelijkse processen

Blokkades opruimen en potentieel benutten
Wij bieden transformatieprogramma’s gericht op wezenlijke, duurzame verandering. Voor bedrijven en organisaties die hun volle potentieel willen benutten en blokkades uit het verleden willen opruimen. Onze aanpak draait om het praktisch managen van levensenergie en intenties. Zo helpen we flow creëren.

De ontbrekende schakel voor verandering
Iedere gewenste verandering moet in de dagelijkse werkelijkheid op drie niveaus worden ondersteund. Aan het managen van taken en zaken wordt doorgaans wel gedacht. Ook is er steeds meer oog voor onderlinge communicatie, samenwerking en teambuilding. Maar het derde niveau blijkt telkens de ontbrekende schakel: het managen van levensenergie en intenties.

De flow die je wenst
Met onze programma’s leveren wij precies de juiste energie. We coachen je, als CEO, bestuur, directie en management hoe deze levensenergie met behulp van intenties te richten op jouw doelstellingen. De combinatie van energie en intenties creëert de gewenste flow voor je dagelijkse bedrijfs- en organisatieprocessen.

Verbeteringen
Onze klanten rapporteren duidelijke verbeteringen, onder meer wat betreft:

 • Zelfvertrouwen en ontspanning bij leiders
 • Bereiken van organisatiedoelen
 • Interne en externe communicatie
 • Gezondheid van medewerkers

Energetische scan op drie niveaus

MIND

MOVES

MATTER

Visie, missie, doelstellingen en strategie
(Conceptniveau)

Interne en externe communicatie, uitwisseling, overleg en besluitvorming
(Contactniveau)

Het operationele niveau, de werkvloer, actie, omzet en resultaten
(Realisatieniveau)

Organisatie en natuur in flow in drie fasen

Het verbeteren van de energie in je bedrijf of natuurgebied gaat in drie fasen. We starten met de balanceringsfase. Hierin wordt de energie weer op peil gebracht. Deze fase duurt 4 tot 8 maanden. Daarna volgt de stabliseringsfase van 3 tot 6 maanden waarin de energie optimaal in alle onderdelen van de organisatie stroomt. Opdrachtgevers merken vaak in deze fase dat de rust terug is in de organisatie.

Na de stabiliseringsfase is de energie stevig verankerd. De vruchten kunnen worden geplukt. Alle energetische waarden worden maandelijks in grafieken weergegeven en samengevat, zodat je het hele proces kunt volgen. Als opdrachtgever word je tijdens het hele traject gecoacht. Je leert hoe je organisatie energetisch functioneert, hoe je de energie beheert en met je intentie richting geeft. Het oplossen van stagnatie in het bedrijf en van oude patronen bij jou zijn belangrijke onderdelen.

Als je dat wilt kun je verder gaan met de continueringsfase waarin je zelf de organisatie energetisch oplaadt en richting geeft. Center for ECOintention laat het project los en houdt op verzoek een oogje in het zeil.

 

De kracht van ECOintention

ECOintention is uniek. Er bestaat geen andere methode die de opdrachtgever coacht en tegelijkertijd gezonde energie en flow terugbrengt in de hele organisatie. Door deze integrale manier van werken verbeteren welzijn en communicatie en wordt de output verhoogd. Bewustwordings- en veranderprocessen gaan sneller en zijn duurzamer.

Een energetische scan van jouw organisatie

Na een eerste intakegesprek, maken wij in overleg met jou een energetische scan van jouw organisatie. Deze wordt op drie niveaus gemaakt:

Conceptniveau

Het niveau waarop de visie, missie, doelstellingen en strategie worden vastgesteld. Vanuit dit niveau wordt de organisatie aangestuurd. Je kunt dit zien als het hoofd, waar het denken zetelt.

 

ECOintention Conceptniveau

Realisatieniveau

Dit is de werkvloer, het operationele niveau. De plaats van actie en ‘omzet’. Op dit niveau wordt de daad bij het woord gevoegd. Hier worden de ideeën uitgevoerd en in producten of diensten omgezet. Je kunt dit zien als de buik en de ledematen.

ECOintention Realisatieniveau

Middenniveau

Het niveau waarop de interne en externe communicatie plaatsvindt; uitwisseling, overleg en besluitvorming. Ook het niveau van bedrijfsimago en PR. Blokkades of weinig energie op dit niveau leiden tot ‘krommunicatie’ ofwel misverstanden. Je kunt dit zien als het hart en de ademhaling.

ECOintention Middenniveau

De energetische scan geeft informatie over de levensenergie in uw bedrijf. Is er sprake van gezonde, stromende levensenergie, of zijn er blokkades , dan wel stress? Daarnaast geeft de scan aan hoe groot het probleemoplossend vermogen van uw bedrijf is en de mate van zelforganisatie. Tot slot of jouw bedrijf gegrond is en of jij zelf in de spil van je wiel zit.

De gevonden waarden worden vergeleken met de waarden van een vitaal en zelforganiserend bedrijf. Uit de scan blijkt ook in hoeverre uw doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Het traject

Met deze scan kunt je beslissen of je een balancerings- en begeleidingstraject wilt volgen, om jouw bedrijf op de streefwaarden te krijgen. Dat ligt rond de 4 tot 8 maanden. Daarna volgt een stabliseringsfase van 3 tot 6 maanden. Tot slot volgt de continueringsfase. De energie is dan stevig verankerd in het balanceringsproject en jij als beheerder neemt het weer over. Alle waarden worden maandelijks in grafieken weergegeven en samengevat, zodat je het hele proces kunt volgen.

Energy scan >