Home  ·  Wat is ECOintention?  ·  Wie zijn wij?  ·  Bedrijven & Natuurgebieden  ·  Cursussen & Opleidingen  ·  Nieuws  ·  Agenda  ·  Folders  ·  Boeken  ·  Site map  ·  Contact

 Hier ben je: Home > Bedrijven & Natuurgebieden > Resultaten
Wat kunnen wij voor je betekenen?

Midden- en kleinbedrijf

Onderwijs- en educatiecentra

Culturele en recreatieve Instelling

Natuur- en landgoederenbeheer

Land- en tuinbouwbedrijven

Veehouderij

Bomen- en plantenteelt

Evenementen en samenwerking

Projectenoverzicht

Resultaten

> Quotes beheerders

> Onderzoek 2014

> Onderzoek 2008|2007|2005

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Onderzoek 2014

Verbeteringen door ECOintention

 

Onderzoek naar effect ECOintention in 2014

In 2014 is onderzoek gedaan naar het effect van ECOintention. Er waren 57 beheerders (managers, bedrijfsleiders, natuurbeheerders etc.) bij het onderzoek betrokken. Zij vertegenwoordigden 49 zeer uiteenlopende projecten; o.a. een energiebedrijf, een onderzoeksinstituut, een bank, een politieke partij, een tijdschrift, een uitgever, een camping, een imkerij, educatieve instellingen, agrarische bedrijven, natuurgebieden, landgoederen en openbare groenvoorzieningen.

 

De financiële toestand is goed

Om het effect van ECOintention te onderzoeken kregen de projectbeheerders bij aanvang van het traject, na 4, 8 en 12 maanden een vragenlijst met elf stellingen over hun welzijn en de toestand van hun bedrijf/project. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb tijd voor mijzelf‘, ‘Ik realiseer mijn doelen‘, ‘De financiële situatie van mijn bedrijf is goed‘. De beheerders gaven met een cijfer van 1 tot 7 aan in welke mate zij het eens waren met de stelling. Zo kon hun mening aan het begin en einde van het traject vergeleken worden.

 

Significante resultaten

Uit het onderzoek in 2014 blijkt, dat bij alle stellingen de waardering toeneemt ten opzichte van het begin van het ECOintention traject. Bij 67% van de stellingen is de toename statistisch significant.

 

 

 

Tabel met ECOintention resultaten in 2014: Er waren 31 beheerders die op alle 4 tijdstippen de vragenlijst invulden. Groen betekent een hogere- en rood een lagere waardering dan de 0-meting. Een vetgedrukt cijfer betekent een statistisch significante verandering. Waardering: 1=slecht, 2=onvoldoende, 3=middelmatig, 4=voldoende, 5= ruim voldoende, 6= goed, 7= heel goed.

 

 

ECOintention

Om de energie en flow in de projecten te verbeteren gaven de 3e en 4e-jaars cursisten van de beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner de projecten een jaar lang ECOintention. Dit gebeurde gemiddeld drie keer per week, alleen of samen met een andere cursist. Voor het vitaliseren van de projecten gebruikten zij verschillende energetische middelen die werken op basis van resonantie. Tevens waren er elke 6-8 weken een projectbezoeken waarbij de toestand ter plekke werd gecontroleerd en er een coachingsgesprek met de beheerder was over de ontwikkeling. Center for ECOintention had de supervisie over alle projecten. Het onderzoek wordt in 2015 herhaald in nieuwe projecten.

 

 

Resultaten

> Quotes beheerders

> Onderzoek 2014

> Onderzoek 2008|2007|2005