Home  ·  Wat is ECOintention?  ·  Wie zijn wij?  ·  Bedrijven & Natuurgebieden  ·  Cursussen & Opleidingen  ·  Nieuws  ·  Agenda  ·  Folders  ·  Boeken  ·  Site map  ·  Contact

 Hier ben je: Home > Bedrijven & Natuurgebieden > Resultaten
Wat kunnen wij voor je betekenen?

Midden- en kleinbedrijf

Onderwijs- en educatiecentra

Culturele en recreatieve Instelling

Natuur- en landgoederenbeheer

Land- en tuinbouwbedrijven

Veehouderij

Bomen- en plantenteelt

Evenementen en samenwerking

Projectenoverzicht

Resultaten

> Quotes beheerders

> Onderzoek 2014

> Onderzoek 2008|2007|2005

 

 

Vragen?

Bel 06 41840555

 

Onderzoek 2008-2007-2005

Drie jaar onderzoek bewijst positief effect ECOintention

Managers, projectleiders en beheerders hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen en realiseren hun doelen beter. Betere organisatie, communicatie, productie en financiële toestand in het bedrijf.

 

In 2005, 2007 en 2008 is het effect van ECOintention onderzocht in projecten van 3e en 4e jaarscursisten van de beroepsopleiding tot ECOintention Practitioner. De resultaten van 2005 en 2007 waren al langer bekend. De resultaten van 2008 zijn in april 2008 bekend geworden. Het is daardoor mogelijk om een overzicht van drie jaar onderzoek te geven.

 

93 bedrijven en natuurgebieden

Er werkten 62 cursisten aan het onderzoek mee. Zij balanceerden 93 projecten. Deze projecten lagen voor het merendeel in Nederland, maar ook in Polen, Ierland, Frankrijk en Oost-Tibet. Er was een breed scala van projecten: o.a. natuurgebieden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de kastanjebomen van de Gemeente Den Haag, agrarische- en veehouderijbedrijven, boomkwekerijen, winkels, scholen en educatiecentra, een reclame- en architectenbureau, een schoonheidssalon, een kunstuitleen, een wegenbouwbedrijf en een Ierse rugbyclub. De cursisten balanceerden een project een jaar lang, gemiddeld drie keer per week, alleen of samen met een andere cursist. De balanceringen werden thuis via een plattegrond van het project uitgevoerd. Voor de vitalisering en gezondmaking gebruikten de cursisten middelen uit hun eigen energetische huisapotheek, o.a. positieve aandacht, muziek, kleuren, homeopathische middelen en symbolen.

 

Onderzoek naar welzijn en welvaart

Om het effect van de ECOintention te onderzoeken kregen de projectbeheerders kort na aanvang, halverwege en aan het einde van de ECOintention een vragenlijst met twaalf stellingen over hun welzijn en de toestand van hun bedrijf/project. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb tijd voor mijzelf‘, ‘Ik realiseer mijn doelen‘, ‘De financiële situatie van mijn bedrijf is goed‘.De beheerders gaven met een cijfer van 1 tot 7 aan in welke mate zij het eens waren met de stelling. Zo kon hun mening aan het begin en einde van het project vergeleken worden.

 

Betrouwbare resultaten

Uit het onderzoek blijkt, dat in 2005, 2007 en 2008 bij alle stellingen de waardering toeneemt ten opzichte van het begin van de ECOintention. In 2007 is bij 83% en in 2005 en 2008 bij 92% van de stellingen de toename significant, ofwel wiskundig betrouwbaar. Drie jaar onderzoek laat zien, dat managers, projectleiders en beheerders op het einde van de balancering met ECOintention een verbetering op een groot aantal punten bij zichzelf en in hun bedrijf cq natuurgebied ervaren. Zij hebben meer tijd voor zichzelf, zijn meer ontspannen, hebben meer zelfvertrouwen, voelen zich gezonder en realiseren hun doelen beter. In hun bedrijf/project ervaren zij een betere organisatie en communicatie. Over het algemeen zit het vaker mee dan tegen. De productie verbetert en de financiële middelen nemen toe.

 

In 2005 en 2007 stelden de beheerders de meeste verbetering bij de financiële toestand van hun bedrijf/project vast. In 2008 werd op dit niveau ook een significante verbetering geconstateerd. Gemiddeld hadden alle cursisten dezelfde positieve resultaten. Hieruit blijkt dat iedereen kan leren om op afstand te balanceren en zo het rendement en de vitaliteit van bedrijven en natuurgebieden op grote schaal kan verbeteren.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. Jan Lamers, ‘Voor een Vitaal bedrijf’ ECOintention@telfort.nl

 

 

 

De Ierse North Kildare Rugbyclub heeft geen wedstrijd meer verloren sinds ECOintention februari 2008.

 

 

Resultaten

> Quotes beheerders

> Onderzoek 2014

> Onderzoek 2008|2007|2005