Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de ECOintention opleiding

Door je in te schrijven voor één van onze workshops, cursussen of opleiding (hierna te noemen cursus), ga je een overeenkomst aan met Center for ECOintention. Bij een overeenkomst horen duidelijke afspraken die helderheid geven over wat de student van het opleidingsinstituut mag verwachten en wat het opleidingsinstituut van de student mag verwachten. Onder algemene voorwaarden verstaan wij deze afspraken. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Center for ECOintention.

Definities:

Center for ECOintention: opleidingsinstituut dat de opleiding tot ECOintention Practitioner aanbiedt.

Student: natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een cursus georganiseerd en/of aangeboden door Center for ECOintention.

Cursus: iedere workshop of onderdeel van de opleiding tot ECOintention Practitioner, aangeboden of georganiseerd door Center for ECOintention, een van haar medewerkers of freelance docenten, gegeven in Nederland of daarbuiten.

Cursusgeld: de vergoeding c.q. het lesgeld dat de student aan Center for ECOintention verschuldigd is voor het deelnemen aan een cursus.

Voorwaarden:

Door je in te schrijven verklaar je akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1. Door invulling van het inschrijfformulier via de website of per e-mail, stemt de student in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Center for ECOintention of een van haar medewerkers, zoals deze is weergegeven in de betreffende brochure van de gekozen cursus.

2. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en op voorwaarde van beschikbaarheid.

3. Cursusgeld is inclusief btw, cursusmateriaal, koffie en thee. Per locatie kan bij inschrijving gekozen worden om deel te nemen aan de lunch, daarvoor wordt een extra bedrag in rekening gebracht. Cursusgeld is exclusief aanschafprijs van de boeken ‘In Resonantie met de Natuur’ en ‘Scheppend Leven’ van Hans Andeweg. Het cursusgeld is exclusief het deelnamegeld van de oefendagen. In het tweede, derde en vierde jaar van de opleiding is in het cursusgeld een bedrag voor persoonlijke projectbegeleiding opgenomen.

4. In het cursusbedrag is €75.- inschrijfgeld opgenomen. Dit bedrag wordt niet teruggestort bij annulering van de cursus.

5. De student heeft een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

6. Het cursusgeld dient uiterlijk drie weken na ontvangst van de factuur door de student, maar in elk geval een week vóór het begin van de cursus betaald te zijn. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus ben je 50% van het hele cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang van de cursus ben je 75% van het hele cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering na aanvang van de cursus ben je het hele cursusbedrag verschuldigd.

7. De student blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld.

8. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de student.

9. In het derde en vierde jaar van de opleiding balanceren studenten bedrijven/natuurgebieden waarvan ze zelf niet de beheerder zijn. Voor de balancering door een student van de opleiding ECOintention betalen deze partijen een beheerdersbijdrage, zij ontvangen hiervoor een factuur van Center for ECOintention. De beheerdersbijdrage is onderdeel van het cursusgeld en is een afspraak tussen de student en de beheerder. Als de beheerdersbijdrage op 1 oktober van het betreffende cursusjaar nog niet is voldaan door de beheerder, is de student persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan. Het bedrag wordt terugbetaald aan de student wanneer de beheerdersbijdrage door de beheerder alsnog betaald wordt aan Center for ECOintention.

10. Het bedrag wordt binnen 14 dagen terugbetaald aan de student wanneer de beheerdersbijdrage door de beheerder alsnog betaald wordt aan Center for ECOintention.

11. Groepsgrootte van de cursussen is minimaal 14 en maximaal 20 studenten. Center for ECOintention behoudt zich het recht voor af te zien van de betreffende cursus bij te weinig belangstelling. Center for ECOintention kan ook besluiten cursusgroepen samen te voegen zodat wordt voldaan aan een minimum aantal deelnemers, de cursuslocatie kan daardoor worden gewijzigd. Als het voor de student in dit geval onmogelijk is om deel te nemen aan de cursus, kan een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst en terugstorting van het cursusgeld worden gedaan bij Center for ECOintention. Het gehele cursusbedrag wordt in dit geval binnen 14 dagen teruggestort.

12. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. Als de student niet bij een bepaalde les aanwezig kan zijn, wordt dit voor aanvang van de les door hem/haar per email of telefonisch doorgegeven aan het secretariaat van Center for ECOintention.

13. Gemiste cursusdagen mogen in hetzelfde cursusjaar op een andere locatie worden ingehaald na verzoek per e-mail of telefoon, mits hiervoor op de gewenste locatie voldoende plaats is in de groep en in de cursusruimte.

14. De lesmap wordt eigendom van de student indien het cursusgeld volledig is betaald. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij Center for ECOintention / Hans Andeweg / Rijk Bols. Het is niet toegestaan om lesmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.

15. Tijdens de opleiding worden de cursustijden in principe niet gewijzigd. Indien een wijziging noodzakelijk is, wordt dit in overleg met de studenten gedaan.

16. De inhoud en opzet van de cursussen kunnen afwijken van de beschrijvingen op de website of in andere verstrekte informatie. Dit is ter beoordeling van de docent en Center for ECOintention.

17. Elke cursus wordt afgesloten door afronding en succesvol doorlopen van bepaalde onderdelen:

17a. Per cursusjaar mogen maximaal 2 cursusdagen worden gemist. Bij onvoldoende aanwezigheid wordt geen diploma toegekend.

17b. ECOintention I: voor toelating tot het eerste cursusjaar is geen voorkennis vereist. Het eerste cursusjaar wordt bij voldoende aanwezigheid afgesloten door het volgen van een oefendag en het behalen de theorietoets. Als aan alle voorwaarden is voldaan en alle onderdelen met een goede beoordeling zijn afgesloten ontvangt de cursist een diploma.

17c. ECOintention II: Toelating tot het tweede jaar uitsluitend wanneer ECOintention I met een diploma is afgelsloten. Het tweede cursusjaar wordt bij voldoende aanwezigheid afgesloten door het succesvol uitvoeren van de balancering van eigen huis/tuin/werk, het behalen van de pendeltoets, het behalen van de theorietoets, het volgen van een oefendag, het presenteren van het project tijdens de laatste cursusdag en het samenstellen en tijdig inleveren van een werkstuk over het project met daarin door Center for ECOintention vastgestelde onderdelen. Als aan alle voorwaarden is voldaan en alle onderdelen met een goede beoordeling zijn afgesloten ontvangt de student een diploma.

17d. ECOintention III: toelating uitsluitend wanneer ECOintention II met een diploma is afgesloten en de student drie blokken Intuïtieve ontwikkeling (108sbu) heeft gevolgd. Deze drie blokken mogen ook tijdens ECOintention III worden afgerond. Het derde cursusjaar wordt afgesloten door het succesvol uitvoeren van de balancering en coaching van een individueel project en een gezamenlijk project, het behalen van de pendeltoets, het behalen van de theorietoets, het volgen van een oefendag, het presenteren van beide projecten tijdens de laatste cursusdag en het samenstellen en tijdig inleveren van twee werkstukken over de projecten met daarin door Center for ECOintention vastgestelde onderdelen. Als aan alle voorwaarden is voldaan en alle onderdelen met een goede beoordeling zijn afgesloten ontvangt de student het diploma.

17e. ECOintention IV: toelating uitsluitend wanneer ECOintention III met een diploma is afgesloten. Het vierde cursusjaar wordt afgesloten door het succesvol uitvoeren van de balancering en coaching van een individueel project en een gezamenlijk project, waarvan tenminste een project een zgn. abstract project is, het behalen van de pendeltoets, het behalen van de theorietoets, het geven van twee workshops op twee oefendagen, het samenstellen en tijdig inleveren van twee werkstukken over de projecen met daarin door Center for ECOintention vastgestelde onderdelen en het geven van een presentatie, waarvoor in samenspraak met de studenten een geschikte datum en plaats wordt gezocht. Als aan alle voorwaarden is voldaan en alle onderdelen met een goede beoordeling zijn afgesloten ontvangt de student het diploma ECOintention Practitioner.

18. Klachten kunnen worden ingediend in overeenstemming met de klachtenprocedure. Deze is te vinden op de website van Center for ECOintention.

19. Alle informatie die door cursisten, klanten of beheerders wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door het Center for ECOintention, haar medewerkers en de cursisten.